13 april 2009

Mig veterligen har inga demonstrationer varken ägt rum eller planerats för idag. Däremot har renoveringen av de vandaliserade byggnaderna påbörjats.

Händer det något, någon stor demonstration eller nya protester av något slags kommer jag skriva om det. Annars blir det mer sparsamt med poster ett tag.

Inga kommentarer: