11 april 2009

Val-extra 10

En lugn dag idag med såvitt jag kunnat förstå inga demonstrationer. Däremot twittras det om att oppositionen förbereder en demonstration imorgon. Återkommer isådana fall med rapporter om det då.

Tillsvidare tipsar jag om mer intressant läsning som jag blev tipsad om i kommentarerna. Denna gång engelskspråkiga sådan.

Bland annat om det påståendet som ofta upprepas i västmedia att Twitter spelade en avgörande roll för demonstrationerna. Det ifrågasätts på sidan Frontlineclub under rubriken "The myth about the Moldova 'Twitter revolution'" där det argumenteras för att Twitter i själva verket inte är så vanligt i Moldavien och det var få möjligheter att twittra direkt från händelsernas centrum. Artikeln pekar vidare på de väldigt få belägg som finns för Twitters användning. Läs även gärna kommentarerna till inlägget som är intressanta de med. En annan intressant sak som tas upp är journalisten Natalia Morari och hur hon, som tidigare fått inreseförbud till Ryssland med hänvisning till rikets säkerhet, varit inblandad i händelserna. På svenskspråkiga bloggen diVERse kan man läsa mer om just den saken.

Hos Radio Free Europe/Radio Liberty finns två artiklar om ämnet som också är väldigt läsvärda som handlar om hur social medier inklusive Twitter använts eller inte använts i demonstrationerna. De pekar också på att Twitters kanske främsta roll har varit att sprida information till västvärlden där Twitter upplever en väldig popularitet just nu. Vilket verkar rimligt, då de flesta västmedias bild av händelserna legat väldigt mycket i linje med oppositionens beskrivning.

Något annat texterna ovan tar upp är att mobiltelefoner inte skall ha fungerat runt torget på tisdagen där händelserna utspelade sig. Det kan jag själv instämma i, pratade mer flera som inte lyckades ringa sina andra vänner runt torget när allting pågick som intensivast.  Det gällde dock bara just mellan regeringsbyggnaden och parlamentet/presidentbyggnaden. Längre både upp och ner längs gatan fungerade åtminstone min mobiltelefon utmärkt.

...Och förövrigt kan jag fortfarande inte komma åt Facebook.

Inga kommentarer: